ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ενημερώσου για τους όρους χρήσης μας

Πρόλογος

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της Praxia Bank («Εμείς», «Μας», «Εμάς»).

Η Praxia Bank είναι μία ιδιωτική τράπεζα, με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Αγαμέμνoνος 14 & Εθν.Αντιστάσεως,152 31 - Αθήνα, η οποία λειτουργεί υπό την προστασία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και τον εποπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην Praxia Bank, θέλουμε να κάνουμε τις χρηματικές συναλλαγές εύκολες και δίκαιες για όλους.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε τον διαδικτυακό μας τόπο www.praxiabank.com όπου σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που παρατίθενται παρακάτω και τους όρους που ενσωματώνονται δια παραπομπής («Οι Όροι Χρήσης»).

Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γι’ αυτό μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί Μας χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω.

Πώς οι Όροι Χρήσης διέπουν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας;

Η Praxia Bank (πρώην Credicom Consumer Finance Bank S.A.) είναι μία ιδιωτική τράπεζα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 24Β, ΤΚ 151 25, η οποία λειτουργεί υπό την προστασία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και τον εποπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην Praxia Bank, θέλουμε να κάνουμε τις χρηματικές συναλλαγές εύκολες και δίκαιες για όλους.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε τον διαδικτυακό μας τόπο www.praxiabank.com όπου σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που παρατίθενται παρακάτω και τους όρους που ενσωματώνονται δια παραπομπής («Οι Όροι Χρήσης»).

Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γι’ αυτό μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί Μας χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω.

Γιατί είναι σημαντικό να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης;

Ως χρήστης ή επισκέπτης των Ιστοσελίδων καλείστε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν την χρήση τους. Η πρόσβαση σας και η χρήση του περιεχομένου των Ιστοσελίδων προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Συνεπώς, η χρήση των Ιστοσελίδων συνεπάγεται την άνευ όρων και πλήρη αποδοχή των ‘Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση όπου δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν πρέπει να επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες μας.

Σε περίπτωση όπου χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες μας για λογαριασμό της επιχείρησης σας, εσείς αναγνωρίζετε ότι λειτουργείτε ως εκπρόσωπος της και εγγυάστε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι η επιχείρηση συμφωνεί ότι ευθύνεται έναντι της Praxia Bank για κάθε παραβίαση των Όρων Χρήσης.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε;

1.    Οι Υποχρεώσεις σας
Μπορείτε να συνδέεστε με την αρχική Μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι η διασύνδεση γίνεται με τρόπο δίκαιο και δεν είναι επιβλαβής για την δραστηριότητες Μας και την φήμη Μας ή με τρόπο που θα συνιστούσε εκμετάλλευση της φήμης Μας.
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες για να εκτελείτε παράνομες δραστηριότητες, οιασδήποτε μορφής ή να τελείτε πράξεις οι οποίες θα επηρεάζουν αρνητικά την Praxia Bank.
Συνεπώς, συμφωνείτε ότι δεν θα συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες μέσω των Ιστοσελίδων ούτε θα βοηθήσετε οποιονδήποτε τρίτο να συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες και συγκεκριμένα στην:

α.    χρήση των Ιστοσελίδων για οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος είναι παράνομος και παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, καταστατική διάταξη, διάταγμα ή κανονισμό,
β.    χρήση των Ιστοσελίδων με τρόπο που παρακωλύει την λειτουργία μας,
γ.    εμπορική χρήση των Ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια μας,
δ.    παραβίαση, μη εγκεκριμένη τροποποίηση και πρόσβαση ή εισαγωγή κακόβουλων κωδικών στις Ιστοσελίδες με οποιοδήποτε τρόπο,
ε.    υλοποίηση μηχανικής αντίστροφης ή αποσυμπίλησης (του συνόλου ή μέρους) οποιουδήποτε λογισμικού είναι διαθέσιμου στις Ιστοσελίδες,
στ.    παραγωγή αντιγράφων, μετατροπή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, μεταβίβαση, τροποποίηση, πώληση, παραχώρηση αδειοδότηση, αναδιανομή, δημοσίευση ή συμμετοχή σε μεταβίβαση ή πώληση και στην δημιουργία παράγωγων έργων και στην με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση όλων ή μέρους των Ιστοσελίδων ή οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας περιέχεται σε αυτές (περιλαμβανομένης της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος και του υπόλοιπου περιεχομένου των Ιστοσελίδων, όπως προγραμμάτων, πληροφοριών, φωτογραφικού υλικού, δεδομένων, λογισμικού, γραφιστικών, λογότυπων, κειμένων, ειδήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών),
ζ.    χρήση των Ιστοσελίδων με σκοπό την προσομοίωση των επικοινωνιών Μας ή άλλης υπηρεσίας ή επιχείρησης με σκοπό να συλλέξετε πληροφορίες ταυτοποίησης, διαπιστευτήρια για τον έλεγχο ταυτοποίησης ή άλλες πληροφορίες (υποκλοπή προσωπικών στοιχείων – phishing) και
η.    απόκρυψη ή αλλοίωση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή με το οποίο έχετε πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή εναλλακτικά λήψη κάθε μέτρου με σκοπό να Μας παρεμποδίσετε από την ορθή ταυτοποίηση της πραγματικής διεύθυνσης IP του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την παράλληλη πρόσβαση στις Ιστοσελίδες.

2.    Οι Υποχρεώσεις μας          
Η ιδιωτική σας ζωή είναι πάντα προτεραιότητα Μας.
Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται τις Ιστοσελίδες, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για Εσάς, τον υπολογιστή σας και την αλληλεπίδραση που έχετε με τις Ιστοσελίδες μας.
Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς.

3.    Η Ευθύνη μας
Η εξυπηρέτηση των πελατών Μας σημαίνει πολλά για Εμάς. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακεραιότητα, την τεχνική επάρκεια και την ακώλυτη λειτουργία των Ιστοσελίδων μας, καθώς και να διαβεβαιώσουμε ότι το περιεχόμενο τους είναι πλήρες, ακριβές, επικαιροποιημένο και σαφές. Ανά διαστήματα, η πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να διακόπτεται, αναστέλλεται ή να περιορίζεται εξαιτίας βλάβης, λάθους ή απρόβλεπτων καταστάσεων ή προγραμματισμένης συντήρησης.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι Ιστοσελίδες είναι απαλλαγμένες από τεχνικά σφάλματα και ιούς. Ωστόσο, αναγνωρίσετε ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Αν και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, δεν μπορεί να διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Ιστοσελίδες μπορούν να προσβληθούν, υποκλαπούν ή παραποιηθούν. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Ιστοσελίδες ή οι διακομιστές μας, διαμέσου των οποίων οι Ιστοσελίδες μας είναι διαθέσιμες σε εσάς, δεν περιέχουν υιούς ή άλλο επιβλαβές στοιχείο και δεν αναγνωρίζουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστείτε κατά την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους (περιλαμβανομένων υπερ-συνδέσμων και διαφημιστικών επιγραφών-«banners») που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Η ανακατεύθυνση μέσω των υπερ-συνδέσμων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά προς διευκόλυνση σας και η επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ασφάλεια, λειτουργία και ορθή χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε και οι οποίες υπόκεινται σε δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Περαιτέρω, το περιεχόμενων των ιστοσελίδων αυτών καθορίζεται από τους δικούς τους διαχειριστές και Εμείς δεν δύναται να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτό. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων αυτών και να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο τους ή την ορθότητα, νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφορτώνονται στις ιστοσελίδες αυτές. Εν όψει των παραπάνω, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια υποστείτε κατά την επίσκεψη ή χρήση των ιστοσελίδων τρίτων προσώπων.

4.    Τροποποιήσεις
Διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης και των περιεχόμενο των Ιστοσελίδων οποιαδήποτε στιγμή χωρίς σχετική προγενέστερη ειδοποίηση σας και με μόνη τη  αποκλειστική ανακοίνωση επί των παρόντων Όρων Χρήσης. Η έναρξη ισχύος οποιασδήποτε τροποποίησης των Όρων Χρήσης καθορίζεται ρητώς με τους Όρους Χρήσης και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση των αντίστοιχων αναθεωρημένων Όρων Χρήσης. Εν όψει των ως άνω, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε εκ νέου την παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση των Ιστοσελίδων σημαίνει ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τις τροποποιήσεις αυτές.
Εάν ένας εκ των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, ο όρος αυτός παύει να υφίσταται χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.

Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται σε περίπτωση όπου προκύψει μία διαφορά;

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. H ερμηνεία των Όρων Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των Όρων Χρήσης υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;

Ενδιαφερόμαστε για τους πελάτες Μας και είμαστε πάντα εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης, τις Ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες μας, ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μας, μπορείτε να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω εναλλακτικές:

Ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:
Αγαμέμνoνος 14 & Εθν.Αντιστάσεως,
152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα

ή

Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
here4you@praxiabank.com

ή

Μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας:
https://www.praxiabank.com/el/epikoinonia/

ή απλά καλέστε μας στο:
(+30) 214 4000 200