ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σε αφορούν

Πρόλογος

Στην Praxia bank (“Praxia” ή “Τράπεζα” ή “εμείς”) δεσμευόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή. Η Praxia, ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (“ΓΚΠΔ”), διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που μοιράζεσαι μαζί μας μέσω email ή και μέσω τρίτων μερών (όπως ενδεικτικά μέσω των LinkedIn και Workable) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική. 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, για ποιους σκοπούς και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
  • Κάνοντας αίτηση για μια θέση εργασίας στην Praxia, μας παρέχεις τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, το όνομά σου, στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, εμπειρία και προσόντα, τη φωτογραφία σου (προαιρετικά). Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας προκειμένου να:

            - Αξιολογήσουμε την αίτησή σου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας,  
            - Βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας σχετικά με την αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού.

Θα πρέπει να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να μοιραστείς μαζί μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική σου καταγωγή ή πολιτικές απόψεις. Σε περίπτωση που το κάνεις, δεν θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες και θα τις διαγράψουμε.  

  • Αν σε καλέσουμε για συνέντευξη, ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας και τις κενές θέσεις εργασίας, θα κρατήσουμε σημειώσεις από τη μεταξύ μας συζήτηση ώστε να αξιολογήσουμε καλύτερα την αίτησή σου. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την ενδεχόμενη επικείμενη συνεργασία μας.  
     
  • Αν είσαι από τους επικρατέστερους υποψηφίους, ενδέχεται να σου ζητήσουμε να περάσεις ένα τεστ αξιολόγησης ώστε, στα πλαίσια επίτευξης των εννόμων συμφερόντων μας, να επιλέξουμε τον υποψήφιο που ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο ρόλο και να προχωρήσουμε σε μία ακόμη συνέντευξη επικεντρωμένη στις επαγγελματικές σου ικανότητες και τις τεχνικές σου δεξιότητες. Ωστόσο, η απόφασή μας δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης.  
     
  • Αν σου προτείνουμε μία θέση εργασίας, θα σου ζητήσουμε να μας παρέχεις περαιτέρω πληροφορίες, όπως αντίγραφα των πιστοποιητικών σου, ταυτότητα και δεδομένα ταυτοποίησης, τυχόν άδεια διαμονής/εργασίας, συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε στη μεταξύ μας σύμβαση.


​Πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα θα έχει ο Υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Υπεύθυνος της επιχειρηματικής μονάδας που επιθυμεί να κάνει την πρόσληψη. Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σου σε συνεργαζόμενες εταιρείες που χρησιμοποιούμε για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας (όπως εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογικές πλατφόρμες με σκοπό την πρόσληψη).  

Η Τράπεζα λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σου. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, και αυτή την Πολιτική. Περαιτέρω, δεν θα διαβιβάσουμε καταρχήν τα δεδομένα σου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σε περίπτωση που το κάνουμε θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ για την ασφαλή τους διαβίβαση και νόμιμη επεξεργασία.  

Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σου σε εποπτικές, δικαστικές ή δημόσιες αρχές, εφόσον μας το ζητήσουν στα πλαίσια άσκησης των νομίμων αρμοδιοτήτων τους.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Τα προσωπικά σου δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μετά από δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δεν συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση εργασίας. Στην τελευταία περίπτωση, θα εφαρμοστεί η εσωτερική μας Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού μας. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σου

Μπορείς να μας ζητήσεις να τροποποιήσουμε τα δεδομένα σου για να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Αν θες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε για σένα και πώς τα επεξεργαζόμαστε, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω. Μπορείς επίσης να υποβάλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ακολουθώντας το link www.dpa.gr

Επικοινώνησε μαζί μας

Αν θες να ασκήσεις κάποιο από τα δικαιώματά σου  ή αν έχεις κάποια απορία σχετικά με αυτή την Πολιτική, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στέλνοντάς μας email στο dpo@praxiabank.com ή επιστολή στη διεύθυνση «Praxia bank A.E., Αγαμέμνονος 14 & Εθν. Αντιστάσεως, 15231, Χαλάνδρι Αττικής».