Όροι χρήσης του
διαδικτυακού τόπου
της Praxia Bank

Η Praxia Bank (εφεξής η «Τράπεζα») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.praxiabank.com προκειμένου να σας προσφέρει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει με τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής, οι «Όροι Χρήσης»).

Ως χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Η επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η εκ μέρους σας χρήση του περιεχομένου του, επιτρέπεται μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

Επομένως, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με του Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, υποχρεούστε να μην επισκέπτεσθε το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Υποχρεώσεις επισκεπτών και χρηστών

Ως χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλετε να συμμορφώνεστε με το σύνολο των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανόνων δικαίου, ιδίως δε με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχετε από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Η επίσκεψη και χρήση από εσάς του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει τη χρήση του από, ή δεν προκαλεί βλάβη σε, τρίτους χρήστες ή επισκέπτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας ως αποτέλεσμα παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών σας, ευθύνεστε πλήρως έναντι της Τράπεζας.

Αν η Τράπεζα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει αποζημίωση, δικαστικά ή εξωδικαστικά, λόγω παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων σας, η Τράπεζα δικαιούται να στραφεί εναντίον σας και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα, καθώς και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά, όχι όμως περιοριστικά: προγράμματα, πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, δεδομένα, λογισμικό γραφικά, λογότυπα, κείμενα, ειδήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες κ.λπ.) ανήκουν στην Τράπεζα ή στον εκάστοτε δικαιούχο και αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, κ.λπ. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Τα εμπορικά σήματα καθώς και προϊόντα βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, αποτελούν δική τους ιδιοκτησία και προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και για αυτό είναι πάντα πρωταρχικός μας στόχος η προστασία και η διαφανής επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η Τράπεζα, σε συμμόρφωση προς το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας καταλαμβάνει και τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική για «Cookies»

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του browser που χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος της Τράπεζας μπορεί να περιέχει (υπερ)συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται καθαρά προς διευκόλυνσή σας, και η επίσκεψη και χρήση των διαδικτυακών αυτών τόπων γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την ασφάλεια, λειτουργία και ορθή χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους ενδεχομένως παραπέμπεσθε, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, το περιεχόμενο των τόπων αυτών διαμορφώνεται από τους διαχειριστές τους και η Τράπεζα δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει στο περιεχόμενό τους, επομένως δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εν λόγω τόπων, ούτε φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους, την ορθότητα, τη νομιμότητα, και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται εκεί.

Συνεπώς, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σας από την επίσκεψη και χρήση των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

Αποποίηση ευθύνης της Τράπεζας

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την Τράπεζα η οποία, χωρίς να εγγυάται και χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται πληροφορίες πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, τεχνική αρτιότητα και αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ωστόσο, η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός της τόπος και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η ιστοσελίδα της τίθεται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Τράπεζα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας της.

Η Τράπεζα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, την πλοήγηση σε αυτόν και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Λοιποί όροι

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού. Ως επισκέπτες και χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων Χρήσης και την επίλυση διαφορών που μπορεί να ανακύψουν από την εφαρμογή τους ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει, χωρίς να θίγεται με οποιοδήποτε τρόπο η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.

Στο διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τους Όρους Χρήσης μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ