Όροι χρήσης του
διαδικτυακού τόπου
της Praxia bank

Η Praxia bank (εφεξής η «Τράπεζα») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.praxiabank.com προκειμένου να σας προσφέρει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει με τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής, οι «Όροι Χρήσης»).

Ως χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Η επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η εκ μέρους σας χρήση του περιεχομένου του, επιτρέπεται μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

Επομένως, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με του Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, υποχρεούστε να μην επισκέπτεσθε το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Υποχρεώσεις επισκεπτών και χρηστών

Ως χρήστης ή επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλετε να συμμορφώνεστε με το σύνολο των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανόνων δικαίου, ιδίως δε με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχετε από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Η επίσκεψη και χρήση από εσάς του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει τη χρήση του από, ή δεν προκαλεί βλάβη σε, τρίτους χρήστες ή επισκέπτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας ως αποτέλεσμα παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών σας, ευθύνεστε πλήρως έναντι της Τράπεζας.

Αν η Τράπεζα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει αποζημίωση, δικαστικά ή εξωδικαστικά, λόγω παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων σας, η Τράπεζα δικαιούται να στραφεί εναντίον σας και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα, καθώς και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά, όχι όμως περιοριστικά: προγράμματα, πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, δεδομένα, λογισμικό γραφικά, λογότυπα, κείμενα, ειδήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες κ.λπ.) ανήκουν στην Τράπεζα ή στον εκάστοτε δικαιούχο και αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, κ.λπ. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Τα εμπορικά σήματα καθώς και προϊόντα βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, αποτελούν δική τους ιδιοκτησία και προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και για αυτό είναι πάντα πρωταρχικός μας στόχος η προστασία και η διαφανής επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η Τράπεζα, σε συμμόρφωση προς το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας καταλαμβάνει και τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική για «Cookies»

Τι είναι τα cookies:

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε από το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και τα οποία συντελούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό:

O ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες cookies:

1) Απολύτως Αναγκαία Cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου μας, καθώς σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε σε αυτόν και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Τα cookies αυτά διατηρούνται όσο διαρκεί η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και δεν αποθηκεύονται για περισσότερο χρόνο. 

2) Απόδοσης και Ανάλυσης:  Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του. Ειδικότερα, μέσω αυτών των cookies μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, τις σελίδες που σας παραπέμπουν σε αυτόν, τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα και το χρόνο που παραμένετε σε αυτές, καθώς τις λέξεις-κλειδιά που αναζητείτε.

3) Εμπορικά/Διαφημιστικά Cookies: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αντιληφθούμε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές μας ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να σας στέλνουμε εξατομικευμένα μηνύματα προώθησης αλλά και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μέσων που χρησιμοποιούμε.  Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας (third party cookies) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεών μας σε άλλες ιστοσελίδες.  Επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας του κάθε τρίτου παρόχου για περισσότερες πληροφορίες.

Διαχείριση Cookies

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies ακολουθώντας τον σύνδεσμο "Ρυθμίσεις για τα cookies". Παρακαλούμε σημειώστε πως μέσω των Ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέξετε ή μη τη χρήση όλων των cookies,  πλην των απολύτως αναγκαίων που δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Καθώς η όποια τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας, σας προτρέπουμε να την ελέγχετε τακτικά.

Ρυθμίσεις για τα cookies

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος της Τράπεζας μπορεί να περιέχει (υπερ)συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται καθαρά προς διευκόλυνσή σας, και η επίσκεψη και χρήση των διαδικτυακών αυτών τόπων γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την ασφάλεια, λειτουργία και ορθή χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους ενδεχομένως παραπέμπεσθε, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, το περιεχόμενο των τόπων αυτών διαμορφώνεται από τους διαχειριστές τους και η Τράπεζα δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει στο περιεχόμενό τους, επομένως δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εν λόγω τόπων, ούτε φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους, την ορθότητα, τη νομιμότητα, και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται εκεί.

Συνεπώς, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σας από την επίσκεψη και χρήση των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

Αποποίηση ευθύνης της Τράπεζας

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την Τράπεζα η οποία, χωρίς να εγγυάται και χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται πληροφορίες πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, τεχνική αρτιότητα και αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ωστόσο, η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός της τόπος και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η ιστοσελίδα της τίθεται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Τράπεζα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας της.

Η Τράπεζα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, την πλοήγηση σε αυτόν και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Λοιποί όροι

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού. Ως επισκέπτες και χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων Χρήσης και την επίλυση διαφορών που μπορεί να ανακύψουν από την εφαρμογή τους ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει, χωρίς να θίγεται με οποιοδήποτε τρόπο η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.